www.Sportygundogs.com

Besøg min web-butik; www.sportygundogs.com , hvor kvalitets træningsartikler, hundepuder og andet til den arbejdende hund er nøje udvalgt efter at det er blevet testet her i kennelen og til vores træning.

onsdag den 29. juli 2015

Kenneltræf - Program

Kære Alle Jer med Batmoors´ hunde.

Vi håber at I trives og at I fortsat er glade for jeres firbenede fra Batmoors:-)

D. 22-23 August afholder vi vores årlige Kenneltræf. Og vi håber at mange af Jer har lyst og mulighed for at være i selskab med os og med hinanden hen over weekenden.
Vi har kunnet glæde os over mange fine mails og hilsner fra mange af jer med Batmoors hunde siden vi sås sidste år. Mange har været ude og prøve formen af på Markprøver og med fine resultater.
I år kan vi igen invitere nogle "Nye" hvalpekøbere med og så har vi haft den glæde at nogle af Jer "gamle" hvalpekøbere har hentet en hvalp mere hos os.

Lørdag mødes vi kl. 8.30 ved P-Pladsen overfor Brahetrolleborg Kirke - Reventlowsvej - 5600 Fåborg. Medbring egen kaffe/te og en stol, hvis I vil sidde, så stiller vi an med morgenbrød.
Herefter er lørdagens program Bumber-Boy træning.  Vi har hyret Niels Henrik fra Kennel Beechbrook, der  kommer med sin Bumberboy "park" og afholder en dag for os. Nå vi ved hvor mange der kommer, så inddeler vi hundene i passende grupper.
Lørdag aften er der vanen tro fælles spisning hos os på Pilegården.. I stalden. Vi bestiller mad udefra og så vil vi bede jer selv medbringe drikkelse og glas.. Pris for mad: 150 kr.
Det er godt at medbringe en ekstra striktrøje, da vi ikke kan skrue op for varmen derude.

Søndag mødes vi igen ved Brahetrolleborg Kirke kl. 10. og så træner vi i grupper. Thomas og jeg vil gerne stå for træningen og således kan vi have gang i to grupper af gangen.
Grupper og tider meldes ud, når vi ved hvem der kommer:-)
Det er muligt - (hvis der kommer en længere periode med tørvejr) at campere på vores græsplæne.
Ellers kan vi anbefale Lundeborg Camping eller Grønnemose B&B

Deltagelse koster 400 kr. pr hund.
Jer der ønsker at deltage med  2015 hvalpe eller ønsker at deltage som tilskuere skal af med 200 kr.
Tilmelding på mail senest d. 8 August 2015


Mange Hilsner
Thomas og IbenDear All


We hope that you are doing just great. And that you are happy  with your four-legged from Batmoors :-)
August 22 to 23, we hold our annual Kennel meeting. And we hope that many of you have the desire and the opportunity to be in company with us and with each other over the weekend.
We have been able to enjoy many fine emails and greetings from many of you with Batmoors dogs since we met last year. Many have been trialing the dogs with good results. This year, we have again invited some "new" puppy buyers to join us, and we also have the pleasure that some of you "old" puppy buyers have bougth a puppy with us again.
Saturday we meet at. 8.30 by P-Square opposite Brahetrolleborg Church - Reventlowsvej - 5600 Faaborg. Bring your own coffee / tea - and a chair if you want to sit down. Thomas and I will be there with some ligth breakfast.
We have hired Niels Henrik from Kennel Beechbrook to come and give us a full day of Bumberboy training. When we know how many of you who are coming, we will divide the dogs into appropriate groups. On Saturday night there will be a dinner at Pilegården .. In the barn. We order a Buffet from fooddelivery and then we will ask you to bring your own drinks and glasses .. Price for food: 150 kr. It's perhaps clever to bring an extra sweater, as we can not turn up the heat there.
Sunday we will meet again at Brahetrolleborg church pm. 10 and then we train in groups. Thomas and I would like to be in charge of training and we can do training in two groups at a time. Groups and times will be announced when we know who is coming :-) It is possible - (if there is a prolonged period of dry weather) to camp on our lawn. Otherwise, we recommend Lundeborg Camping or Grønnemose B & B; B Price: Participation costs 400 kr. Per dog. You who want to participate with 2015 puppies or spectators - 200 kr. Please email us no latere then 8 August 2015


Many Greetings Thomas and Iben